Startpagina

Het doel van het RiCORE-project is het vaststellen van een risicogebaseerde benadering voor toestemming waarbij het niveau van onderzoeksvereisten gebaseerd is op de gevoeligheid van het milieu van de locatie, het risicoprofiel van de technologie en de schaal van het voorgestelde project. Het project, dat subsidie heeft ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Horizon 2020, loopt tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2016.

De toestemming voor duurzame offshore energie wordt vaak genoemd als een van de belangrijkste niet-technische barrières voor de ontwikkeling van deze sector. Een belangrijk aspect hiervan is de onduidelijkheid die eigen is aan de potentiële milieu-impacts van nieuwe technologie. Om ervoor te zorgen dat toestemming in overeenstemming is met de EU en nationale wetgeving, zoals de milieueffectrapportagerichtlijn en de habitatrichtlijn, zijn kostbare en tijdrovende onderzoeken vereist, zelfs voor technologieën met een laag risico op locaties die niet de hoogste milieugevoeligheid hebben.

Het RiCORE project onderzoekt het juridische kader dat van kracht is in de lidstaten van de partners, om er zeker van te zijn dat het ontwikkelde kader van toepassing is voor uitrollen binnen deze lidstaten en in andere landen. Het volgende stadium van het RiCORE-project is om praktijken, methodes en implementatie van onderzoeken voorafgaand aan toestemming, na toestemming en controle na inzet te beschouwen. Hierdoor kan een feedbacklus de ontwikkeling van het risicogebaseerde kader voor de milieuaspecten van toestemming van informatie voorzien en de best practice leveren. Het project bereikt deze doelen door contact met de relevante stakeholders waaronder de regelgevende instanties, industrie en MER-uitvoerders door middel van een serie expertworkshops en het omzetten van hun uitkomsten in richtlijnen.

De impact van het project is het verbeteren, in lijn met de vereisten van de richtlijn duurzame energie, specifiek artikel 13 (1), van de toestemmingsprocessen om te zorgen voor een kostenefficiënte levering van de benodigde onderzoeken, duidelijke en transparante redeneringen voor ondernomen werkzaamheden, verbetering van het delen van kennis en verlagen van niet-technische barrières voor de ontwikkeling van de offshore duurzame energiesector zodat deze schone, veilige energie kan leveren.

Find out more about the RiCORE project in our brochure:

PDF file

De projectpartners zijn:

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 646436