Expert Workshops

Workshop 1

De eerste projectworkshop voor uitgenodigde experts, genaamd “Huidige praktijken bij het monitoren voorafgaand aan en volgend op toestemming voor duurzame mariene energie en milieugevaren” werd op 20 april 2015 gehouden in het Bilbao Exhibition Centre.
centreDe doelen van de workshop waren het identificeren van de milieuvereisten met betrekking tot het monitoren voorafgaand aan en volgend op toestemming voor mariene duurzame energieprojecten in EU-landen, en om de geschikte monitoringbehoeften te bespreken waarbij verschillende niveaus van milieurisico worden opgenomen.

De workshop werd georganiseerd door Teresa Simas en Ian Davies.

Downloads
Agenda
Workshop 1 Rapport
Presentatie – Voorafgaand aan toestemming
Presentatie – Locatiegevoeligheid en baselinekenmerking
Presentatie – Volgend op toestemming

Bilbao Marine Energy Week 2015

Dit evenement werd gehouden binnen het kader van de Bilbao Marine Energy Week. Meer informatie over de conferentie kunt u hier vinden.

 


Workshop 2

De tweede projectworkshop, genaamd “Over het risico bij vergunningen voor mariene duurzame energie: de rol en ervaring van regelgevende instanties” vond op 21 mei 2015 plaats in Parijs.
P1040422

Het doel van deze tweede workshop was het onderzoeken van de regelgevingaspecten in verband met toestemmingen voor nieuwe mariene duurzame technologieën, waaronder offshore wind-, golslag- en getijdenprojecten.

De uitkomsten van de workshop worden gebruikt door het RiCORE projectteam om een rapportage op te stellen over de haalbaarheid van het aannemen van een risicogebaseerde beheerbenadering, met gebruik van het Survey, Deploy and Monitor-beleid (SDM) ontwikkeld in Schotland als voorbeeld.

Downloads
Workshop 2 Rapport
Presentatie – Nationale perspectieven (Frankrijk)
Presentatie – Nationale perspectieven (Ierland)
Presentatie – Nationale perspectieven (Portugal)
Presentatie – Nationale perspectieven (Spanje)
Presentatie – Nationale perspectieven (Schotland)
Presentatie – Overzicht risicogebaseerde toestemming
Presentatie – Survey, deploy and monitor-beleid


Workshop 3

De derde expertworkshop werd gehouden in Dunkeld, Schotland op 9 en 10 november 2015. Bij het evenement bespraken meer dan 40 experts en projectmanagers de aanbevelingen van het RiCORE project.

Downloads
Presentatie – SDM overzicht (Paul Smith)
Presentatie – Milieugevoeligheid (Mark Trinder)
Presentatie – Gegevens over beleidsbehoeften (Javier Franco)
Presentatie – Combineren van risicofactoren (George Lees)
Presentatie – Natuurlijke hulpbronnen, benadering in Wales (Kate Smith)
Presentatie – Ecosysteemgevoeligheid (Sylvain Michel)
Presentatie – DRIP (Carol Sparling)
Presentatie – DRIP (Tom Wilding)
Presentatie – Adoptie en implementatie (Anne Marie O’Hagen)


Workshop 4

De vierde projectworkshop werd op 12 en 13 april 2016 gehouden in Cork, Ierland.


Final Conference

The RiCORE project final conference took place in Brussels, Belgium on 15th June. Project partners presented findings at the EUSEW conference (European Sustainable Energy Week) and unveiled the final project video at a reception in Scotland House. Presentations from the final event are available below.

Downloads
Presentation – Introduction to RiCORE by David Gray.
Presentation – Work Package 2 findings by Anne Marie O’Hagan, Celia Le Lievre, Ross Culloch, and Finlay Bennet.
Presentation – Work Package 3 findings by Pierre Mascarenhas, Finlay Bennet, and Juan Bald.
Presentation – Pre- and post-consenting environmental surveys by Teresa Simas and Finlay Bennet.