AZTI-Tecnalia

JuanJuan Bald Garmendia – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 667 174 437
IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.
Email
ResearcherID
Research Gate

 

Rol in het RiCORE project: leider van WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming). Samen met WavEC organisator van expertworkshop 1 Mariene duurzame energie en milieurisico’s – huidige praktijken op gebied van monitoring voorafgaand en volgend op toestemming, wordt in Bilbao gehouden op 20 april 2015.

Dr. in de biologie aan de universiteit van Navarra en Maîtrise de Sciences de l´Environnement, Section Océanologie van de universiteit van Bordeaux (Frankrijk). Juan heeft meer dan 15 jaar ervaring en werkt tegenwoordig als projectleider op de afdeling marien onderzoek van AZTI. Hij is gespecialiseerd in milieueffectrapportages (MER) en in het schrijven van milieu-impactonderzoeken (EIS). Hij heeft gewerkt aan veel milieu-impactonderzoeken op gebied van aquacultuur, mariene duurzame energie, baggeren, havens, enz. en aan de ontwikkeling van protocollen voor milieueffectrapportages. Hij is hoofd van de werkgroep voor milieueffectrapportages voor mariene energie van de Spaanse vereniging voor standaardisering en certificering (AENOR, SC114). Hij is ook Spaanse vertegenwoordiger van Annex IV van het International Energy Agency – Ocean Energy Systems (IEA-OES), gericht op het beoordelen van milieueffecten en monitoringinspanningen voor golfslag-, getijden- en stroomenergiesystemen en lid van de werkgroep mariene duurzame energie van het International Council of the Exploration for the Sea (ICES).

 

IracheIrache Menchaca – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 667174463

IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.

Email

 

Rol in het RiCORE project: leider van WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming). Samen met WavEC organisator van expertworkshop 1 Mariene duurzame energie en milieurisico’s – huidige praktijken op gebied van monitoring voorafgaand en volgend op toestemming, wordt in Bilbao gehouden op 20 april 2015.

Irache is onderzoeker op de afdeling marien onderzoek van Azti-Technalia en heeft bijna zeven jaar interdisciplinair onderzoek uitgevoerd op gebied van beheer en beoordeling van het mariene milieu. Zij is afgestudeerd bioloog aan de universiteit van Baskenland (Spanje) waarbij ze het laatste jaar heeft doorgebracht aan de Aberdeen University (Schotland). Haar afstudeerscriptie biologie aan de universiteit van Baskenland (Spanje) richtte zich op ecotoxicologie als tool voor integratieve beoordeling van mariene en estuariumsedimenten. Sinds 2010 heeft ze deel genomen aan de volgende onderzoeksonderwerpen: mariene monitoring en beoordeling, ontwikkeling van mariene indicatorrichtlijnen voor het beheer van plaatsbepaling voor duurzame oceaanenergie en beoordeling van schaaldiervoorraad.

 

OihanaOihana Solaun – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 667174469
IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.

Email

 

Rol in het RiCORE project: leider van WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming). Samen met WavEC organisator van expertworkshop 1 Mariene duurzame energie en milieurisico’s – huidige praktijken op gebied van monitoring voorafgaand en volgend op toestemming, wordt in Bilbao gehouden op 20 april 2015.

Oihana heeft een graad in mariene wetenschap van de universiteit van Vigo en een doctoraal in milieueducatie van het Ecologisch onderzoeksinstituut (Málaga, Spanje). Ze is senior onderzoeker van de afdeling marien onderzoek van AZTI-Tecnalia. Ze is specialist in de integratieve beoordeling van kust- en estuariumwateren, zee- en estuariummonitoring, mariene vervuiling en Milieueffectrapportages (MER). Ze heeft gewerkt aan verschillende milieu-impactonderzoeken (EIS) en het ontwikkelen van protocollen. Ze heeft deelgenomen aan meer dan 10 nationale en internationale projecten (PORTONOVO, LOREA, etc.) en heeft meer dan 25 papers, boeken, hoofdstukken en technische documenten gepubliceerd over de bovengenoemde onderwerpen (ongeveer 12 in SCI bladen). Ze heeft deelgenomen aan internationale werkgroepen: MAGGNET (Marine Aggregate Network, COST Action 683), ICES-WGEXT (Working Group on Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem), ICES-WGMS (Working Group on Marine Sediments in Relation to Pollution).

 

JoseJosé Germán Rodríguez Patiño – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 667174488
IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.

Email

 

Rol in het RiCORE project: werken aan WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming).

Dr. in de zeewetenschap: juni 2004. Universiteit van Vigo, Spanje (onderwerp: ecologie van zachte bodemhabitats). Meer dan 9 jaar als projecthoofd en onderzoeker bij activiteiten met betrekking tot: i) integratieve beoordeling van kust- en estuariumwateren, ii) ontwikkeling van indicatoren voor geïntegreerd kustzonebeheer en Europese richtlijnen en mariene bescherming, iii) mariene en estuariummonitoring, mariene vervuiling en waterkwaliteit, iv) milieu-impacten op zee, v) milieumonitoring van havenbaggeractiviteiten en vi) milieueffectrapportages en monitoring in aquacultuur.

 

JavierJavier Franco – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 667174428
IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.

Email

 

Rol in het RiCORE project: werken aan WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming).

Dr. in de biologie, gespecialiseerd in mariene ecologie. Javier werkt sinds 1995 voor AZTI-Tecnalia; momenteel is hij hoofd van de afdeling marien milieubeheer. Expert op gebied van estuariumecologie, geïntegreerde beoordelingen van mariene kwaliteitsstatussen en monitoring- en toezichtprogramma’s. Hij heeft jaren gewerkt aan de implementatie van een aantal Europese richtlijnen (bijv. kaderrichtlijn water en richtlijn mariene strategie), het ontwikkelen van nieuwe methodes en indicatoren voor mariene kwaliteitsbeoordelingen en deelgenomen aan WFD-implementatie expertgroepen (COAST, ECOSTAT). Hij heeft deelgenomen aan meer dan 70 nationale en internationale projecten (EU FP, Interreg, nationaal wetenschapsprogramma, private contracten, overheidsaanbestedingen) en heeft meer dan 50 papers, boeken, hoofdstukken en technische documenten gepubliceerd over de bovengenoemde onderwerpen (ongeveer 40 in SCI bladen). Hij heeft brede ervaring laten zien bij het leveren van praktisch wetenschappelijk advies na zijn deelname aan internationale werkgroepen (ICES, ICES/OSPAR, WFD, MSD). Javier Franco combineert onderzoeksactiviteiten met het geven van postdoctorale colleges over marien onderzoek en conservatie.

 

RaulRaúl Castro – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 695781271
IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.

Email

 

Rol in het RiCORE project: werken aan WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming).

Drs. in de biologische wetenschappen en ecologie. Onderzoeker bij mariene milieubeoordeling van Azti-Tecnalia met meer dan 25 jaar werkervaring. Vorming in biologie van vispopulaties en ervaring in mariene biodiversiteit en milieu-impactmonitoring.

 

IbonIbon Galparsoro – Afdeling marien onderzoek, marien- en kustmilieu management.
T. +34 667174450
IP voor videoconferenties: 150.241.251.1
Muelle de la Herrera, Recinto Portuario s/n E-20110 Pasaia, Gipuzkoa.

Email

 

Rol in het RiCORE project: werken aan WP3 (Survey, Deploy and Monitor) en taak 4.2 van WP4 (optimaliseren van onderzoeken voorafgaand aan toestemming).

Dr. Ibon is senior wetenschapper van de afdeling marien onderzoek van AZTI-Tecnalia. Hij heeft meer dan 10 jaar professionele ervaring op verschillende gebieden van marien onderzoek toegepast op geïntegreerd kustzonebeheer. Onderzoeksonderwerpen: zijn huidige onderzoeken zijn gericht op zeebodemkenmerking, in kaart brengen en modellen van benthische habitats en mariene ruimtelijke planning.