University College Cork

default picAnne Marie O’Hagan – Senior onderzoekslid, Marine Renewable Energy Ireland (MaREI), Environmental Research Institute, University College Cork, Ierland

Email

Rol binnen het RiCORE project: Werkpakket 2: leider voor profileren van toestemmingsprocessen van lidstaten en in overeenstemming brengen van wettelijke EU-vereisten.

Dr. Anne Marie O’Hagan heeft meer dan 15 jaar ervaring in kust- en marien onderzoek en is momenteel senior onderzoekslid bij het MaREI Centre, University College Cork (UCC, Ierland). Haar huidige onderzoek richt zich op wetgevings-, beleids- en milieuaspecten van oceaanenergieprojecten en hoe deze kunnen worden geaccommodeerd in planning- en beheersystemen. Dr. O’Hagan heeft een graad gehaald in milieuwetenschappen voordat ze promoveerde op het juridische kader voor kustbeheer in Ierland. Ze behaalde vervolgens een graad in de rechtswetenschap terwijl ze werkte aan Law of the Sea-projecten aan de National University of Ireland, Galway. Dr. O’Hagan stapte in 2007 over naar UCC waar ze aanvankelijk werkte aan nationale en Europese projecten voor kustbeheer en aanpassing aan klimaatveranderingen in kustgebieden. In 2009 kreeg ze een positie bij het prestigieuze, door Science Foundation Ireland (SFI) gesubsidieerde, Charles Parsons Energy Research Award, een overheidsinitiatief dat is bedoeld om capaciteit op te bouwen in belangrijke onderzoeksgebieden. Ze blijft betrokken bij multidisciplinaire projecten waaronder projecten gericht op aquacultuur, ruimtelijke planning, milieubeoordeling en risicogebaseerde toestemming voor offshore energie. Dr. O’Hagan is een erkend expert op gebied van nationale en Europese kust- en mariene wetgeving en -beleid en vertegenwoordigt MaREI bij verschillende werkgroepen (IEA-OES en Ec Ocean Energy Forum) evenals bij de nationale branchevereniging (MRIA).


mark croppedMark Jessopp
 – Senior onderzoekslid, Marine Renewable Energy Ireland (MaREI), Environmental Research Institute, University College Cork, Ierland

Email

Rol binnen het RiCORE project: taakleider voor werkpakket 4 over optimalisatie van onderzoeken voorafgaand aan toestemming.

Dr. Mark Jessop kwam in 2010 bij University College Cork waar zijn onderzoek zicht richt op het habitatgebruik en voedsel van de belangrijkste roofdieren (voornamelijk zeevogels, zeehonden en walvisachtigen), en interacties met menselijke activiteiten waaronder visserij, duurzame energie-installaties en offshore olie en gas. Mark is hoofdonderzoeker voor een aantal projecten, waaronder luchtonderzoeken voor zeezoogdieren en zeevogels (WESTWAVE, OBSERVE_Aerial), samenstellen, gapanalyse en verzamelen van onderzoeksgegevens op zee voor zeezoogdieren in Ierse wateren (KOSMOS), zeevogeltracking (PIP) en ontwikkeling van milieumonitoringprogramma’s voor mariene duurzame energie (MaREI). Dr. Jessop is een van de meest ervaren biotelemetrie-onderzoekers in Ierland, en zijn gespecialiseerde kennis over zeevogels en zeezoogdieren is erkend via zijn bijdrage aan prestigieuze nationale en internationale gesubsidieerde projecten (Beaufort Eco-system Approach to Fisheries Management, FP7 KnowSeas) en door zijn bijdrage aan de strategische milieubeoordeling van het Irish Offshore Renewable Energy Development Plan (OREDP). Dr. Jessop heeft momenteel meer dan 25 peerreviewed papers en is lid van de ICES-werkgroep over mariene duurzame energie.


ross croppedRoss Culloch
– Postdoctoraal onderzoeker, Marine Renewable Energy Ireland (MaREI), Environmental Research Institute, University College Cork, Ierland

Email
ResearchGate

Rol binnen het RiCORE project: taak 4.3 van WP4 (Verbeteren van efficiëntie in onderzoek voorafgaand aan toestemming).

Dr. Ross Culloch kwam in 2013 bij University College Cork als projectcoördinator voor een marien monitoringprogramma, in opdracht van Enterprise Energy Ireland Ltd, met betrekking tot de ontwikkeling van het Corrib gasveld voor de West-Ierse kust. Ross coördineerde het project tijdens beide latere fases van de bouwfase (2013) en de vereiste fase na constructie (2014). Ross heeft meer dan 10 jaar ervaring in een breed scala aan projecten op gebied van marien milieu, primair gericht op zeezoogdieren. Ross zijn onderzoeksinteresses en -expertise zijn breed en omvatten: gedragsecologie, onderzoeksontwerp en monitoringbenaderingen (overvloed en verdeling), ecologische modellen en het kwantificeren van antropogene impacts.