WavEC

teresaTeresa Simas – hoofd marien milieu en openbaar beleid

Teresa is de coördinator van het mariene milieuteam en onderzoeksprojecten over milieubeoordelingen en openbaar beleid bij WavEC. Ze heeft 10 jaar ervaring als onderzoeker bij de groep voor ecologische modellering aan het instituut voor marien onderzoek in Portugal, waar ze werkte als onderzoeker aan de beoordeling van kwaliteitsstandaarden voor het mariene milieu. Ze heeft ook meerdere jaren gewerkt als consultant voor projecten die zouden worden ingezet in de mariene omgeving. Ze heeft een doctoraal in mariene milieuengineering en eerdere graden in mariene biologie en visserij en een MSc in mariene ecologie.

InesInês Machado – Projectmanager en onderzoeker – Marien milieu

Inês heeft de afgelopen drie jaar als onderzoeker en projectmanager gewerkt aan meerdere nationale en internationale projecten binnen het mariene milieuteam van WavEC. Haar expertise dekt beoordelingen van benthos en vissen en schaaldieren door middel van monstername- en beeldtechnieken (ROV). Ze heeft een graad in biologie met specialisatie in mariene biologie en een MSc in mariene wetenschap en zeeresources.

 

EricaErica Cruz – Projectmanager en onderzoeker – Mariene bio-akoestiek

Erica is sinds 2012 lid van het mariene milieuteam bij WavEC. Ze is expert op gebied van mariene bio-akoestiek en is verantwoordelijk voor de akoestiek- en geluidmonitoring van de mariene duurzame energieprojecten waar WavEC bij betrokken was. Ze is ook betrokken geweest bij verschillende nationale en internationale projecten op gebied van de milieubeoordeling van mariene duurzame energie. Ze heeft een graad in waterwetenschap en een MSc in mariene ecologie.

 

SorayaSoraya Hamawi – Projectmanager en onderzoeker – Overheidsbeleid

Soraya begon in 2010 met werken bij WavEC door het uitvoeren van een onderzoek naar het innovatiesysteem voor golfslagenergie in Portugal. Daarna begon ze te werken als contactpersoon voor bedrijven door het stimuleren van internationalisering, samenwerking, innovatie en technologieontwikkeling. Ze werkt ook met publieksparticipatie, vergunning- en toestemmingsprocessen, en heeft nauw samengewerkt met verschillende stakeholders die betrokken zijn bij dit proces en het beïnvloeden. Ze is afgestudeerd in wetenschap- en innovatiemanagement aan de Universiteit van Utrecht.